Vysoké školy

Vysoké školy nejčerstvější informace

Karlova Univerzita

Rektorský sportovní den Univerzity Karlovy v Praze

By admin • Mar 17th, 2009 • Category: Karlova Univerzita

Jako každým rokem se ke konci letního semestru – ve středu 14. května 2008 - koná pod záštitou rektora UK Rektorský sportovní den, který je příležitostí k setkání studentů pražských fakult UK nejen na sportovním poli. V den konání RSD je na UK zrušena výuka, takže studenti mohou celý den využít ke sportování v soutěžích [...]“(Pod)financování české vědy”

By admin • Mar 4th, 2009 • Category: Karlova Univerzita

Česká zemědělská univerzita v Praze, navazující na stoletou tradici zemědělského vysokého školství u nás, je předním a mezinárodně srovnatelným centrem vysokoškolského vzdělávání a výzkumu v oblasti věd o živé přírodě, včetně jejich interdisciplinárního propojení s vědami ekonomicko-manažerskými či sociálními. V současné době studuje ve všech formách studia na 5 fakultách ČZU (Fakulta agrobiologie, potravinových a [...]Tisková zpráva k financování výzkumných center

By admin • Feb 21st, 2009 • Category: Karlova Univerzita

Na Univerzitě Karlově v Praze probíhá na různých úrovních diskuze o budoucím financování vědy a výzkumu, zejména v souvislosti s připravovanou změnou zák. č. 130/2002 Sb. Významná pozornost je přitom věnována také výzkumným centrům (programy LC a 1M), které se osvědčily jako úspěšný model financování mezinárodně kvalitního výzkumu a jejichž činnost by v souvislosti s  [...]