Vysoké školy

Vysoké školy nejčerstvější informace

Mendelova Univerzita

Mezinárodní konference o využití genomiky a proteomiky v zemědělství

By admin • Sep 17th, 2009 • Category: Mendelova Univerzita

Při příležitosti konání mezinárodní konference ESNA pořádá Ústav molekulární biologie a radiobiologie Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně tiskovou konferenci, kde bude přítomen vzácný host., belgický profesor Marc van Montague, který je jedním ze zakladatelů genového inženýrství rostlin. Tisková konference proběhne ve středu 26. srpna 2009 od 14 hodin v salónku budovy O v [...]Setkání pracovníků školních podniků Polska, Slovenska a Česka

By admin • Sep 3rd, 2009 • Category: Mendelova Univerzita

Ve dnech 20. – 22. 5. 2009 se koná ve Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně setkání pracovníků školních podniků Polska, Slovenska a Česka, a to u příležitosti 90. výročí založení Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

Mimo pracovníků ŠLP ML Křtiny MZLU v Brně se setkání zúčastní kolegové z polských školních lesních podniků Krynica (Zemědělská akademie [...]Rostoucí a vonící krása – pozvánka na Den otevřených dveří v Arboretu Křtiny

By admin • Aug 13th, 2009 • Category: Mendelova Univerzita

Podnikněte výlet do krásné jarní přírody a navštivte o víkendu 23. – 24. května 2009 Arboretum Křtiny na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Od 9.00 do 17.00 hodin Vás provedou bujně rostoucí a vonící květenou arboreta odborní průvodci – pedagogové z Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně a zaměstnanci školního [...]Nové parkoviště MZLU

By admin • Jul 29th, 2009 • Category: Mendelova Univerzita

Ve čtvrtek dne 11. června 2009 ve 14.00 h se uskuteční slavnostní otevření nově vybudovaného parkoviště u Arboreta Křtiny mezi městysi Křtiny a Jedovnice.
Toto parkoviště, realizované péčí firmy TOPSTAV s.r.o. Brno a ŠLP ML Křtiny MZLU v Brně z dotačních prostředků Jihomoravského kraje ve výši 1,7 mil Kč, výrazně řeší, usměrňuje a usnadňuje parkování vozidel [...]Rostoucí a vonící krása – pozvánka na Den otevřených dveří v Arboretu Křtiny

By admin • Jul 25th, 2009 • Category: Mendelova Univerzita

Podnikněte výlet do krásné jarní přírody a navštivte o víkendu 23. – 24. května 2009 Arboretum Křtiny na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Od 9.00 do 17.00 hodin Vás provedou bujně rostoucí a vonící květenou arboreta odborní průvodci – pedagogové z Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně a zaměstnanci školního [...]Oceňování dřevin rostoucích mimo les – odborný seminář

By admin • Mar 17th, 2009 • Category: Mendelova Univerzita

Ve dnech 5. a 6. února 2009 se na půdě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity uskuteční celostátní odborný seminář „Oceňování dřevin rostoucích mimo les“. Cílem semináře je seznámit širokou odbornou veřejnost s novou metodikou Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) k oceňování dřevin v urbanizovaném prostředí.

Oceňování dřevin a vyjádření jejich společenské hodnoty je důležitou a nedílnou součástí evidence a péče [...]Nové ptačí budky na Špilberku

By admin • Mar 4th, 2009 • Category: Mendelova Univerzita

Park na Špilberku v Brně získá nové ptačí budky. V pondělí dne 9. února 2009 ve 14.15 hodin (směr z ulice Husova) dojde k zavěšení nových ptačích budek, které byly vyrobeny na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Ideální rozměry ptačích budek navrhli ochránci přírody a ornitologové. Budky jsou otevíratelné pro snadnou každoroční údržbu. Rozměry a velikost vletového otvoru byly zvoleny pro [...]Přijímací řízení na MZLU v Brně

By admin • Feb 21st, 2009 • Category: Mendelova Univerzita

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Byla zřízena v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně a pod tímto názvem existovala až do roku 1994. Jejím vznikem bylo dovršeno dlouhodobé úsilí o zřízení vysokého zemědělského učení na Moravě, která patří odedávna k zemím s nejvyspělejším zemědělstvím ve střední Evropě. Za dobu svého trvání [...]