Vysoké školy

Vysoké školy nejčerstvější informace

Dva vědci z Univerzity Palackého nominováni na ceny České hlavy

By admin • Aug 13th, 2009 • Category: Palackého Univerzita

Autor: Velena Mazochová

prof. Jan Peřina

Mezi předními českými vědci, kteří byli nominováni na hlavní ceny 8. ročníku soutěže Česká hlava 2009, jsou také profesor Jan Peřina, z Katedry optiky Přírodovědecké fakulty a profesor Karel Indrák, přednosta Hemato-onkologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Jan Peřina byl spolu s devíti dalšími osobnostmi české vědy nominován do soutěže o Národní cenu vlády Česká hlava, která je - jako česká obdoba Nobelovy ceny - udělována za mimořádný výsledek dosažený v oblasti výzkumu a vývoje. O udělení ceny rozhoduje Vláda ČR na návrh Rady pro výzkum a vývoj a je spojena s finančním oceněním ve výši jednoho milionu Kč.

Jan Peřina, mezinárodně uznávaný fyzik a někdejší vedoucí Katedry optiky Přírodovědecké fakulty UP i Společné laboratoře optiky UP a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, se zabývá kvantovou, statistickou a nelineární optikou, teorií koherence světla; je spoluobjevitel vlastností neklasického světla. Byl oceněn státním vyznamenáním - Medailí Za zásluhy I. stupně.

Na udělení Ceny předsedy Rady pro výzkum a vývoj bylo nominováno celkem pět osobností české vědy, k nimž patří také Karel Indrák. Od roku 2007 je tak oceňováno jeho životní dílo v oblasti rozvoje výzkumu a vývoje včetně propagace či popularizace výsledků bádání. O udělení ocenění, dotovaného částkou 500 000 Kč, rozhoduje rovněž Vláda ČR na návrh Rady pro výzkum a vývoj.

Prof. Indrák patří ke špičkovým odborníkům v oboru hematologie v ČR, ale i v zahraničí. Pod jeho vedením je na Hemato-onkologické klinice, která je jedním z evropských špičkových středisek (Center of Excellence), již několik let úspěšně realizován program transplantace kostní dřeně.

Slavnostní vyhlášení konečných výsledků se tradičně uskuteční 16. 11. 2009 na galavečeru „Slavní slavným“ v Praze.

Zprávu zpracovalo oddělení komunikace UP (-mav-)

V článku studentský pokoj inspirace můžete dostat inspiraci pro zařízení studenského pokojíku.

Tagged as: , , ,

admin is
Email this author | All posts by admin

Comments are closed.