Vysoké školy

Vysoké školy nejčerstvější informace

Mezinárodní konference o využití genomiky a proteomiky v zemědělství

By admin • Sep 17th, 2009 • Category: Mendelova Univerzita

Při příležitosti konání mezinárodní konference ESNA pořádá Ústav molekulární biologie a radiobiologie Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně tiskovou konferenci, kde bude přítomen vzácný host., belgický profesor Marc van Montague, který je jedním ze zakladatelů genového inženýrství rostlin. Tisková konference proběhne ve středu 26. srpna 2009 od 14 hodin v salónku budovy O v areálu univerzity, v Brně - Černých Polích.
Šlechtění rostlin stojí na prahu nového období, jehož horizonty určuje přechod od zkoumání podmíněnosti biologických procesů jednotlivými geny ke globálnímu výzkumu role genomu a proteomu v determinaci biologických procesů. Cílem aplikovaného zemědělského výzkumu v tomto období je využít objevujících se možností, které poskytují funkční genomika a proteomika, k získání nových poznatků a šlechtitelského materiálu v oblastech zvyšování kvality produktů plodinám vlastních, zlepšování agronomických parametrů a změny specifických vlastností zemědělských plodin.

Cílem pořádané konference je představit nejnovější pokroky v této oblasti a vytvořit prostor pro jejich širokou diskusi, formulaci dalších postupů a vytváření nových mezinárodních spoluprací.

Pro více informací kontaktujte:
Doc. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.
+420 545 133 359, bretislav.brzobohaty@mendelu.cz

Poznámka:

Jedním z klíčových problémů, kterému bude lidstvo v nejbližších desetiletích čelit, je hrozící potravinová krize spolu se zajištěním obnovitelných surovinových vstupů pro zpracovatelský průmysl. To za situace, kdy se v souvislosti s rychlou urbanizací dramaticky snižuje výměra orné půdy připadající na jednoho obyvatele a současně rostou nároky na výživu v nejlidnatějších oblastech planety. Sladkovodní zdroje se stávají jedním z nejcennějších strategických bohatství a v neposlední řadě jsme svědky klimatických změn, pro které jsou charakteristické extrémní výkyvy počasí, pokračující aridisace a zasolování půd. Zemědělská produkce se tak ocitá před novými výzvami nebývalého rozsahu a dosahu přesahujícími situaci v období před tzv. zelenou revolucí. Ta zajistila na dlouhé období relativní dostatek potravinových zdrojů. Zelená revoluce a následný vývoj zemědělství se opíraly zejména o přístupy klasického šlechtění.

Jejich potenciál však bude v blízké době vyčerpán. Hledání nových teoretických základů, zvyšování efektivnosti zemědělské produkce jak v oblasti potravinových, tak surovinových vstupů pro průmysl a jejich aplikace v zemědělské praxi, jsou zásadního významu pro udržitelný socioekonomický rozvoj na naší planetě.

Mezi přednášejícími náleží významné místo pracovníkům akademického i aplikovaného zemědělského výzkumu České republiky. Řada z nich je soustředěna do centra aplikovaného výzkumu s názvem „Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin“, které je koordinováno Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně a finančně podpořeno z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V rámci tohoto centra je využití funkční genomiky a proteomiky zaměřeno na zvyšování (i) kvality zrna pšenice a ječmene, semen hrachu a hlíz bramboru, (ii) rezistence bramboru a hrachu vůči škůdcům a chorobám a (iii) příjmu těžkých kovů a rezistence k nim u lnu pro fytoremediační procesy.

Letošní ročník konference zahajuje pravidelnou sérii konferencí věnovaných tematice „Funkční genomika a proteomika pro udržitelné zemědělství“, která bude pořádána každoročně Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně. První tři ročníky jsou podporovány grantem s názvem „Další odborné vzdělávání jako cesta ke zkvalitnění personálního zabezpečení pracovníků pro biotechnologický výzkum a vývoj“, který Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně získala v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“.

Tagged as: ,

admin is
Email this author | All posts by admin

Comments are closed.