Vysoké školy

Vysoké školy nejčerstvější informace

Nová budova Přírodovědecké fakulty UP otevřena

By admin • Jul 29th, 2009 • Category: Palackého Univerzita

22. června 2009 začíná nová etapa v historii Přírodovědecké fakulty a celé Univerzity Palackého v Olomouci. Slavnostním otevřením nové budovy fakulty na Envelopě se završil dlouhodobý proces, jehož první vize sahá až do osmdesátých let minulého století. Nový objekt je zatím největším investičním projektem v dějinách Univerzity Palackého a zároveň jeden z největších stavebních počinů v rámci města Olomouce. Výstavba nové budovy, jež trvala více než dva roky, stála 1 084 500 tis. Kč.

Architektonický návrh vznikl jako týmová práce Ateliéru M1 architekti. „Unikátní stavba vytváří přirozený protipól historické zástavbě centra Olomouce. Celkový tvar dává budově individuální charakter, její dimenze a osvětlení vnitřních prostor zase předznamenávají humanistickou vznešenost, rytmus vnitřních sloupů přináší lidské měřítko, zatímco abstraktní forma jí datuje do dnešní doby,“ říká jeden z autorů, architekt Jan Hájek.

Prováděcí projektovou dokumentaci zpracovala firma Stavoprojekt Olomouc, a.s. Při přípravě projektu bylo třeba zohlednit specifické požadavky a potřeby kateder, které v budově budou sídlit. „Součástí areálu jsou kromě pracovišť matematiky a informatiky či věd o Zemi také pracoviště chemie a fyziky, jejichž laboratoře mají specifické požadavky na technologie – to se týká především odtahu vzduchotechniky, neutralizace odpadu nebo využití antistatických materiálů,“ upřesňuje proděkanka pro výstavbu fakulty doc. Eva Tesaříková.

Budova je ukázkou vzájemné provázanosti všech systémů a zařízení. Objekt je vybaven vzduchotechnikou a klimatizací, ústředním vytápěním, systémem měření a regulace, dvěma kanalizačními systémy, audiovizuální technikou, strukturovanou kabeláží, elektronickým zabezpečovacím systémem, kamerovým systémem, elektronickou požární stanicí, společnou televizní anténou, evakuačním rozhlasem, jednotným časem, dorozumívacím zařízením, přístupovým systémem, signalizací pro nevidomé a v neposlední řadě také zařízením pro sluchově postižené.

Stavbu realizovalo sdružení stavebních společností HOCHTIEF CZ, a.s., a TCHAS, spol. s r.o., společně s více než 80 subdodavateli. Technickým dohledem investora nad řádným provedením díla byla pověřena společnost PIIS. Nová budova je šetrná k životnímu prostředí a zároveň ohleduplná ke svému okolí. Při její více než dva roky trvající stavbě byly použity nejmodernější technologie a materiály, včetně žulových desek dovezených z Brazílie a tropických dřevin. „Univerzitní objekt je další z řady hodnotných a veřejnosti prospěšných staveb, kterou akciová společnost HOCHTIEF CZ za svou dlouhou historii vybudovala,“ dodává David Horák, ředitel divize Morava HOCHTIEF CZ, a.s.

Pro Přírodovědeckou fakultu UP znamená nová budova důležitou změnu ve fungování, doposud byla její pracoviště rozeseta po celém městě. „Nové sídlo nám umožní soustředit obory matematiky, chemie, fyziky a věd o Zemi v jednom centru. Od tohoto kroku si mimo jiné slibujeme zefektivnění výzkumu a výuky a účinnější proměňování tvůrčího potenciálu naší fakulty v cenné výsledky,“ říká děkan fakulty prof. Juraj Ševčík. Na šesti podlažích nové budovy bude fungovat 12 kateder, děkanát, knihovna a studijní oddělení.

Novostavba v datech:

 • Architekt: Atelier M1 (Jakub Havlas, Jan Hájek, Pavel Joba)
 • Projekt: Stavoprojekt Olomouc
 • Realizace: HOCHTIEF CZ, a. s., TCHAS, spol. s r. o.
 • Počet subdodavatelů: 80
 • Zahájení prací: září 2006
 • Dokončení stavby: listopad 2008
 • Zastavěná plocha: 4 600 m2
 • Obestavěná plocha: 114 000 m3
 • Kapacita: 2000 studentů a pedagogů
 • Počet místností: 600
 • Použitý materiál: 36 500 t železobetonu, 5 200 m2 žulových desek z Brazílie, 680 m2 teras z tropických dřevin bankgkirai
 • Instalace: 80 m kanalizace, 98 m vodovodu, 120 m středotlakého plynovodu, 9 300 m vzduchotechnického potrubí
 • Vnitřní technologie: trafostanice, 2 neutralizační stanice, vakuová a kompresorová stanice, 18 venkovních vzduchotechnických jednotek, 11 venkovních klima jednotek, 8 výtahů, 2 plošiny pro handicapované
 • Okolní úpravy: 100 parkovacích míst v okolí objektu a 94 v podzemí, 178 stromů, 11 300 m2 trávníku
Tagged as: , , , ,

admin is
Email this author | All posts by admin

Comments are closed.