Vysoké školy

Vysoké školy nejčerstvější informace

Nové obory na Masarykově univerzitě stírají hranice mezi fakultami

By admin • Feb 21st, 2009 • Category: Masarykova Univerzita

Uchazeči o studium na Masarykově univerzitě se mohou hlásit do nových studijních oborů, které byly vtvořeny na základě spolupráce mezi fakultami. Nově akreditované studijní obory zajistí uchazečům uplatnění v rychle se rozvíjejících oblastech, kde je zapotřebí propojení znalostí z různých vědních disciplín. Příkladem takových studijních oborů je informatika ve veřejné správě, právo a finance nebo správní geologie.

„Nově nabízené obory zohledňují zájmy studentů i potřeby zaměstnavatelů a reagují na změny ve společnosti, v níž je stále více požadována flexibilita, schopnost využívat moderní technologie a propojovat znalosti z různých vědních disciplín,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala.

Studenti Masarykovy univerzity mohou v rámci svého studijního oboru do značné míry sami ovlivňovat skladbu studovaných předmětů. „Mohou spoluurčovat strategii svého studia, což má pozitivní dopad na jejich uplatnění na trhu práce,“ zdůraznil rektor. Podíl nezaměstnaných mezi absolventy MU činí podle posledního průzkumu méně než jedno procento.

Přihlášky do bakalářských a magisterských programů mohou uchazeči podávat elektronicky do půlnoci 28. února 2009. Kompletní seznam více než 800 nabízených oborů včetně stručného shrnutí obsahu studia a profilu absolventa najdou uchazeči na adrese: odkaz do nového oknahttp://is.muni.cz/prihlaska/. Jako novinku letos univerzita zavedla možnost zaplatit poplatek za přijímací řízení on-line pomocí běžné platební či kreditní karty. Navíc je možné jednou platbou uhradit více přihlášek, což ocení zájemci o více oborů.

Podmínkou pro přijetí na sedm z devíti fakult je úspěšné absolvování testu studijních předpokladů (TSP). Starší varianty testů si mohou uchazeči vyzkoušet nanečisto na internetu. K on-line procvičování TSP se v anketě přihlásilo 63 % z 2000 respondentů. Na Fakultě sociálních studií mají přijímací zkoušky podobu Scio testů, na Lékařské fakultě jsou oborové testy z biologie, chemie či fyziky.

Pro akademický rok 2008/2009 zaslali uchazeči o studium na Masarykově univerzitě téměř 65 000 přihlášek. Nejvíce přihlášek přišlo tradičně na Filozofickou fakultu, kde jich evidovali přes 13 000, V necelé polovině případů uchazeči o studium na této fakultě uspěli. Velký zájem byl o Právnickou fakultu, kam přišlo téměř 8000 přihlášek a přijato bylo přes 1000 uchazečů. Na Fakultě sociálních studií registrovali více než 11 000 přihlášek a přijato bylo necelých 2000 uchazečů.

Tagged as: , ,

admin is
Email this author | All posts by admin

Comments are closed.