Vysoké školy

Vysoké školy nejčerstvější informace

Nové parkoviště MZLU

By admin • Jul 29th, 2009 • Category: Mendelova Univerzita

Ve čtvrtek dne 11. června 2009 ve 14.00 h se uskuteční slavnostní otevření nově vybudovaného parkoviště u Arboreta Křtiny mezi městysi Křtiny a Jedovnice.

Toto parkoviště, realizované péčí firmy TOPSTAV s.r.o. Brno a ŠLP ML Křtiny MZLU v Brně z dotačních prostředků Jihomoravského kraje ve výši 1,7 mil Kč, výrazně řeší, usměrňuje a usnadňuje parkování vozidel nejen návštěvníků Arboreta Křtiny, ale také okolních lesů v polesí Habrůvka Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

Parkoviště je napojeno na silnici Křtiny – Jedovnice asfaltovou vozovkou. Pojezdná plocha mezi stáními pro osobní auta je tvořena přírodním kamenivem, vlastní stání jsou z betonových zatravňovacích tvárnic. K dispozici jsou dvě místa pro osoby tělesně postižené, vydlážděné zámkovou dlažbou a jedno asfaltové stání pro autobus. Okolní parkoviště je zrekultivováno, oseto travou, ozeleněno nízkými keři a výsadbou vzrostlých stromů. V prostoru parkoviště jsou umístěny dřevěné lavičky.

Tagged as: ,

admin is
Email this author | All posts by admin

Comments are closed.