Vysoké školy

Vysoké školy nejčerstvější informace

Nové ptačí budky na Špilberku

By admin • Mar 4th, 2009 • Category: Mendelova Univerzita

Park na Špilberku v Brně získá nové ptačí budky. V pondělí dne 9. února 2009 ve 14.15 hodin (směr z ulice Husova) dojde k zavěšení nových ptačích budek, které byly vyrobeny na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Ideální rozměry ptačích budek navrhli ochránci přírody a ornitologové. Budky jsou otevíratelné pro snadnou každoroční údržbu. Rozměry a velikost vletového otvoru byly zvoleny pro potřebu drobných pěvců a šplhavců, jako jsou sýkory, pěnice, rehkové, brhlíci, a jiné druhy.

Představení projektu

V současné době člověk svou činností negativně působí na životní prostředí. Postupně dochází, mimo jiné, k vytlačení živočišných druhů z jejich přírodního prostředí a poklesu biodiverzity. Nastává úbytek přirozených míst, například remízků, křovin, doupných stromů, kde mají ptáci možnost zahnízdit a vyvést potomstvo.

Městské aglomerace vynikají specifickou strukturou, kde se utváří polyfunkční systém s velmi křehkými vazbami mezi přírodou a vším živým. Zejména parky, promenády a nejrůznější městská zeleň jsou zde často jediným klidným útočištěm nejen pro člověka, ale i pro ostatní živočichy.

Hlavním cílem zamýšleného projektu je rozšíření hnízdních možností ptactva, případně zvýšení druhového zastoupení pěvců i dalších ptáků, umístěním ptačích budek v městském parku Špilberk v Brně.

Vyvěšení budek má mnoho významů, hlavním je zejména ochrana a podpora rozmnožování drobného ptactva. Navýšení počtu jedinců po osídlení budek a zahnízdění zvyšuje bioregulační potenciál dané lokality, který se projeví např. intenzivní konzumací hmyzu v období krmení mláďat, obohatí ptačí genofond a umožní v neposlední řadě lidem vnímat ptačí svět z větší blízkosti.

Realizace

Tento projekt vzešel z činnosti turistického oddílu FANTAN a je určen pro mládež i širokou veřejnost. Spočívá v zajištění a rozmístění nových ptačích domovů na uvedené lokalitě. Ptačí budky byly vyrobeny na MZLU v Brně podle doporučení ochránců přírody a ornitologů. Budky jsou otevíratelné pro snadnou každoroční údržbu. Rozměry a velikost vletového otvoru byly zvoleny pro potřebu drobných pěvců a šplhavců, jako jsou sýkory, pěnice, rehkové, brhlíci, aj.

Jedná se o pilotní akci na kterou v budoucnosti naváže např. kontrola využití nabídnutých domovů ptactvem a případné další zvýšení počtu hnízdních budek.

Záměrem je touto cestou oslovit zájemce z řad široké veřejnosti, kteří svou účastí chtějí akci podpořit. Na sledování osídlení budek ptačími druhy v jarním období se totiž může podílet každý, kdo do parku zavítá.

Nápady na podporu a rozšíření projektu “Vyvěšení ptačích budek v lokalitě městského parku Špilberk v Brně” můžete zasílat na e-mailovou adresu: pavel.jagos@oddil-fantan.org

Poděkování

TOM Fantan 19199, MZLU v Brně, Veřejné zeleni města Brna v zastoupení paní Valdimíry Kolouškové, ekologickému institutu Veronica, panu Karlu Hudci, za četné odborné rady, Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v zastoupení pana Šrajera za přípravu a výrobu ptačích budek a Pavlu Čermákovi za pomoc s organizací prezentace projektu.

Tagged as: , ,

admin is
Email this author | All posts by admin

Comments are closed.