Vysoké školy

Vysoké školy nejčerstvější informace

Oceňování dřevin rostoucích mimo les – odborný seminář

By admin • Mar 17th, 2009 • Category: Mendelova Univerzita

Ve dnech 5. a 6. února 2009 se na půdě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity uskuteční celostátní odborný seminář „Oceňování dřevin rostoucích mimo les“. Cílem semináře je seznámit širokou odbornou veřejnost s novou metodikou Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) k oceňování dřevin v urbanizovaném prostředí.

Oceňování dřevin a vyjádření jejich společenské hodnoty je důležitou a nedílnou součástí evidence a péče o dřeviny rostoucí mimo les. Jedná se o důležitý podklad zejména pro plánování zásahů a výpočet kompenzačních opatření při poškození nebo likvidaci dřevin ve městech. Oceňování dřevin napomáhá udržení zeleně v městském prostředí, což je zájmem nejen odborníků, ale všech občanů. Akce probíhá u příležitosti 90. výročí založení vysokého zemědělského a lesnického učení v Brně.

Zájem o tuto problematiku projevilo přes 200 zájemců z celé republiky.

Program akce ke stažení zde:

http://wood.mendelu.cz/ml/nod/files/program_final.pdf

Tagged as: ,

admin is
Email this author | All posts by admin

Comments are closed.