Vysoké školy

Vysoké školy nejčerstvější informace

Přijímací řízení na MZLU v Brně

By admin • Feb 21st, 2009 • Category: Mendelova Univerzita

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Byla zřízena v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně a pod tímto názvem existovala až do roku 1994. Jejím vznikem bylo dovršeno dlouhodobé úsilí o zřízení vysokého zemědělského učení na Moravě, která patří odedávna k zemím s nejvyspělejším zemědělstvím ve střední Evropě. Za dobu svého trvání prošla řadou organizačních i obsahových změn a připravila pro uplatnění v různých sférách národního hospodářství a oblastech hospodářské praxe několik desítek tisíc odborníků.

„V současnosti na naší univerzitě studuje přes deset tisíc studentů (10 817). O studium v akademickém roce 2008/2009 mělo zájem 11 411 uchazečů, což je nárůst oproti minulému akademickému roku téměř o deset procent. Největší zájem je o studijní programy na Provozně ekonomické fakultě, na Agronomické fakultě a o třetí a čtvrté místo se dělí Lesnická a dřevařská fakulta a Zahradnická fakulta. Velký zájem byl i o studium na nové Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií“, uvedl prorektor pro pedagogiku Robert Pokluda.

„Přijímací řízení se liší podle fakult, a proto doporučujeme seznámit se na webových stránkách univerzity s jejich podmínkami, tj. do kdy a jakým způsobem mají být přihlášky ke studiu podány. Na naší univerzitě existují dvě formy podání přihlášky ke studiu, tj. elektronicky nebo písemně. Samozřejmě dáváme přednost elektronické verzi, ta je dokonce finančně výhodnější, uchazeči platí menší poplatky,“ radí prorektor.

Co se týká požadavků a znalostí na uchazeče, lze všeobecně říct, že o přijetí rozhoduje průměr známek ze střední školy a maturitní zkoušky, u některých fakult také Národně srovnávací testy SCIO a u oborů s výtvarným zaměřením (Výroba a tvorba nábytku, Zahradní a krajinná architektura) i talentové zkoušky.

„Všem zájemcům o studium na naší univerzitě bych doporučil navštívit Dny otevřených dveří, kde mají možnost prohlédnout si areál univerzity a její vybavení, získají potřebné informace o studiu, včetně studia v zahraničí, o možnostech ubytování, stravování a sportovního vyžití. To jim může také pomoci při jejich rozhodování,“ doplňuje prorektor MZLU v Brně, Robert Pokluda.

Přesné informace mohou zájemci o studium získat na http://www.mendelu.cz/cz/studium, nebo na stránkách jednotlivých fakult.

Studuj a bav se!

Na „Mendlovce“ se dá kromě studia i dobře pobavit. Svým studentům nabízí Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně spoustu zajímavých aktivit:

  • KULTURNÍ VYŽITÍ

- pořádání výstav, koncertů a plesů

- zlevněné vstupné do divadel

- více na: www.mendelu.cz

  • SPORTOVNÍ VYŽITÍ

- vlastní sportovní areál

- pronájem bazénu pro vodní sporty

- lyžařské kurzy a dalších outdoorové sporty

- více na: http://www.af.mendelu.cz/ustav/251/index.html

· ZAHRANIČNÍ STUDIJNÍ POBYTY

- pestrá nabídka stáží a pobytů v zahraničí

- zdokonalování se v cizím jazyce s rodilými mluvčími

- Mezinárodní studentský klub

- více na: http://www.mendelu.cz/int/

Tagged as: , ,

admin is
Email this author | All posts by admin

Comments are closed.