Vysoké školy

Vysoké školy nejčerstvější informace

Kopicová

Tisková zpráva k financování výzkumných center

By admin • Feb 21st, 2009 • Category: Karlova Univerzita

Na Univerzitě Karlově v Praze probíhá na různých úrovních diskuze o budoucím financování vědy a výzkumu, zejména v souvislosti s připravovanou změnou zák. č. 130/2002 Sb. Významná pozornost je přitom věnována také výzkumným centrům (programy LC a 1M), které se osvědčily jako úspěšný model financování mezinárodně kvalitního výzkumu a jejichž činnost by v souvislosti s  [...]