Vysoké školy

Vysoké školy nejčerstvější informace

Mendelova Univerzita semináře

Oceňování dřevin rostoucích mimo les – odborný seminář

By admin • Mar 17th, 2009 • Category: Mendelova Univerzita

Ve dnech 5. a 6. února 2009 se na půdě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity uskuteční celostátní odborný seminář „Oceňování dřevin rostoucích mimo les“. Cílem semináře je seznámit širokou odbornou veřejnost s novou metodikou Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) k oceňování dřevin v urbanizovaném prostředí.

Oceňování dřevin a vyjádření jejich společenské hodnoty je důležitou a nedílnou součástí evidence a péče [...]