Vysoké školy

Vysoké školy nejčerstvější informace

oddělení komunikace UP

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Univerzita Palackého v Olomouci je nejúspěšnějším žadatelem v ČR

By admin • Mar 17th, 2009 • Category: Palackého Univerzita

Univerzita Palackého se velmi intenzivně zapojila do 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VpK). V rámci prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj podala pracoviště UP celkem 93 projektů. Dvaatřicet z nich uspělo a univerzita se může těšit jednak na jejich realizaci, jednak na finanční podporu v celkové výši přesahující 266 milionů korun. Univerzita se tak [...]