Vysoké školy

Vysoké školy nejčerstvější informace

Spolupráce s japonskými stomatology urychlí uplatnění výzkumu v praxi

By admin • Aug 13th, 2009 • Category: Masarykova Univerzita

Výzkum nových materiálů pro zubní lékařství a stomatologii je jedním z hlavních témat spolupráce mezi Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity a Dentální fakultou Tokijské lékařské a dentální univerzity (Tokyo Medical and Dental University). Smlouvu o spolupráci dnes podepsali představitelé obou institucí v Brně. Smlouva se týká společného postupu v oblasti základního a klinického výzkumu, řádného i postgraduálního studia, výměnných pobytů pracovníků, rozvoje studentských výměnných programů a dalších oblastí.
Zkoumání nových materiálů a jejich vlastností je jedním z klíčových témat pro zubní lékařství, ale i pro celou stomatologii. „Zjišťujeme a ověřujeme, jaké jsou biologické, biofyzikální a genetické vlastnosti nově vyvíjených materiálů pro jejich využití v klinické praxi. Týká se to materiálů pro umělé pilíře – dentální implantáty, dalších implantačních materiálů, materiálů pro zubní výplně jak v dětském, tak i dospělém věku, materiálů pro zubní náhrady i nových léčebných postupů. Velkou pozornost věnujeme tomu, zda tyto materiály nemohou mít negativní dopad na lidské zdraví,“ řekl proděkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Jiří Vaněk.
Spolupráce s japonskou univerzitou by měla přispět k rychlejšímu zavádění nových poznatků do klinické praxe. „Naši japonští kolegové mají velké zkušenosti v oblasti základního výzkumu a uplatňování jeho výsledků v praxi,“ zdůraznil Vaněk. Japonská strana má naopak zájem o inovované materiály ze speciálních titanových slitin a nové léčebné postupy, se kterými přicházejí čeští výzkumní pracovníci. Příkladem takové spolupráce je experimentální zavedení modifikovaných implantátů, které se na Tokijské univerzitě již realizuje.
S cílem usnadnit aplikaci výsledků výzkumů do klinické praxe připravují stomatologové z Lékařské fakulty ve spolupráci s dalšími výzkumnými ústavy také projekt Centra funkční odontologie, které by mohlo být realizováno z Operačních programů EU.
Na Masarykově univerzitě byla výuka stomatologie zahájena už v roce 1921. O 30 let později se stomatologie stala na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity samostatným směrem pregraduálního studia. Od roku 1951 až doposud jej absolvovalo 2272 studentů. V roce 2005 vzniklo v Brně v rámci pětiletého projektu ministerstva školství Stomatologické výzkumné centrum, které řeší výzkumné úkoly v oborech konzervačního zubního lékařství, dětského zubního lékařství, parodontologie, protetického zubního lékařství, orální chirurgie a implantologie, ortodoncie a maxiofaciální chirurgie.

Tokijská lékařská a dentální univerzita byla založena v roce 1928 a je součástí japonského národního vysokoškolského systému. Skládá se z lékařské fakulty, dentální fakulty a fakulty svobodných umění a věd. V lékařských a stomatologických oborech je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a výzkumných institucí v Japonsku.

Masarykova univerzita byla zřízena zákonem ze dne 28. ledna 1919 jako druhá česká univerzita. V době založení měla čtyři fakulty – Právnickou, Lékařskou, Přírodovědeckou a Filozofickou. V současnosti má devět fakult a 41 000 studentů řádného studia. Více informací na http://www.muni.czodkaz do nového oknahttp://info.muni.cz.

Tagged as:

admin is
Email this author | All posts by admin

Comments are closed.