Vysoké školy

Vysoké školy nejčerstvější informace

Stanovisko Akademického senátu ČVUT k „Bílé knize terciárního vzdělávání“

By admin • Feb 21st, 2009 • Category: ČVUT

Členové Akademického senátu ČVUT se seznámili s textem “Bílé knihy terciárního vzdělávání“. Vítají, že si MŠMT ČR uvědomuje problémy stávajícího vysokoškolského systému a chce provést zásadní změny. Shodli se však na tom, že představený návrh reformy není dobrý ani náležitě propracovaný.

Navrhované změny v řízení univerzit by znamenaly značné omezení autonomie i samosprávného principu vysokých škol a podílu akademických senátů na řízení vysokých škol. Teze o potřebě omezení vlivu studentů na správu vysokých škol a posílení vnějších subjektů na směrování vzdělávacích institucí jde proti autonomii vysokých škol a z pohledu kvality vysokoškolského vzdělávání je jednoznačně škodlivá, hrubě narušuje demokratické samosprávní principy. Stejně kriticky členové AS ČVUT vnímají i návrh na financování univerzit. Domnívají se, že není řešen hlavní problém českého vysokého školství, hluboká podfinancovanost. Považují za naivní předpokládat, že problém se vyřeší pouze vybíráním školného a účastí představitelů průmyslu ve správních radách vysokých škol. Problém spatřují i v nastíněné spolupráci vysokých škol a průmyslu. Nepropracovanost návrhu se týká i záměrů spojených s tříděním vysokých škol na výzkumné, vzdělávací a profesní.

Členové AS ČVUT jsou toho názoru, že „Bílá kniha terciárního vzdělávání“ obsahuje řadu slabých míst a jako celek neposkytuje seriózní podklad pro přípravu věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání.

Tagged as: , , , ,

admin is
Email this author | All posts by admin

Comments are closed.