Vysoké školy

Vysoké školy nejčerstvější informace

Vědci z MU získali patent na nový způsob regulace tvorby biomasy v rostlinách

By admin • Mar 4th, 2009 • Category: Masarykova Univerzita

Český patent získal nový způsob regulace tvorby biomasy v rostlinách, který vyvinuli vědci z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s korejskými partnery. Vynález umožňuje pěstovat rostliny se zvýšenou produkcí biomasy, která je v posledních letech stále více žádaná jako zdroj energie náhradou za fosilní paliva. Takto upravené rostliny pak mohou mít velký význam i v potravinářském či farmaceutickém průmyslu.
„U modelové rostliny Arabidopsis thaliana se nám podařilo identifikovat bílkoviny, které se podílejí na regulaci tvorby biomasy u rostlin. Jedná se o receptory cytokininů, rostlinných hormonů, které ovlivňují celou řadu růstových a vývojových procesů rostlin,“ řekl vedoucí vývojového týmu Jan Hejátko.
Aktivita těchto bílkovin je důležitá pro tvorbu a regulaci buněčného dělení kmenových buněk rostlin, které umožňují růst, a tedy i tvorbu biomasy v rostlinách. Cílenými genetickými modifikacemi zmíněných proteinů lze tvorbu biomasy rostlin měnit. Tato zjištění otevírají další možnosti v regulaci růstu rostlin pomocí metod genového inženýrství.
Nový způsob regulace tvorby biomasy v rostlinách vyvinuli vědci v Laboratoři molekulární fyziologie rostlin Oddělení funkční genomiky a proteomiky Přírodovědecké fakulty ve spolupráci s jihokorejskou univerzitou v Pohangu. Dlouholetý a nákladný výzkum byl hrazen z finanční podpory ministerstva školství a Grantové agentury ČR.
Oddělení funkční genomiky a proteomiky působí v rámci Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty, který vznikl v roce 2006 sloučením šesti pracovišť. K rozvoji oddělení, jehož výsledky byly začátkem letošního roku publikovány hned ve dvou prestižních vědeckých časopisech, významně přispělo moderní vybavení laboratoří v Univerzitním kampusu. Díky značným investicím ze strany univerzity mohou vědci využívat světově jedinečné zařízení na kultivaci rostlin (automatizované skleníky a fytotrony) za více než 20 milionů korun.
Za uplynulých dvacet let bylo pod hlavičkou Masarykovy univerzity podáno 25 patentových přihlášek a uděleno 15 patentů, nejčastěji v oborech chemie, biologie a fyzika. V roce 2007 získala patent nová metoda likvidace yperitu, patentována byla také plazmová tužka či objev důležitých vlastností rostlinného alkaloidu makarpinu.

Tagged as: , ,

admin is
Email this author | All posts by admin

Comments are closed.